A 659
WEINHEIM - VIERNHEIM - MANNHEIM
   
   
    Weinheim
     
    B 38
 
Textfeld: 14,6
 
     
 
  0,3
1     14,3       - KREUZ WEINHEIM <  Frankfurt A 5 Karlsruhe  >
         
      13,6   Landesgrenze BW-HE
          3
      12,5 T     Tankstelle "Viernheim"
       
 
 
2     11,6   - VIERNHEIM - OST
        ~ ~ 1
3     10,2 ~ ~ - VIERNHEIM
        ~ ~
      9,5 ~ ~ T 2 Tankstelle "Viernheim"
       
~
~
4     8,5       - VIERNHEIMER KREUZ <  Kaiserslautern A 6 Heilbronn  >
               
      8,2       0,5 Landesgrenze HE-BW  
     
 
   
     
 
  0,2
        - MANNHEIM - VOGELSTANG - OST
        B 38 1
        - MANNHEIM - VOGELSTANG - WEST
        1
        - MANNHEIM - FEUDENHEIM ?  
        0,5
     
    B 38
     
    Mannheim
                     
  – – – – – – – –                      
  [1] Fixpunkt (km 0,0): B 38, Mannheim, Kreuzung Kaiserring / Bismarckstraße (B 37)