A 485
GIESSEN - LANGGÖNS
     
     
    Osttangente Gießen: Gießener Nordkreuz - Gießener Südkreuz
    Gießener Ring: Nordkreuz - Bergwerkswald (mit B 49, B 429, A 480 Wettenberg - Nordkreuz)
     
       
    Abschnitt: Cölbe - Gießen (verworfen)
       
       
    JUMP TO:  Langgöns      
       
     
1     Textfeld: [1]
0,6
 
  - GIESSENER NORDKREUZ  (Westteil) <  Wettenberg A 480 Reiskirchen  >
         
0,5 <  Koblenz A 48 Bad Hersfeld  >
1     1,1   - GIESSEN - MARBURGER STRASSE
     
  0,5    
1           - GIESSENER NORDKREUZ  (Ostteil) A 49 Kassel  >
        2 A 485 Cölbe  >
2     22,3   - GIESSEN - WIESECK
          2
3     20,1   - GIESSEN - URSULUM
          0,5
4     19,5  
- GIESSEN - GRÜNBERGER STRASSE
          1
5     18,3     - GIESSEN - LICHER STRASSE
          1
6     17,0   - GIESSEN - SCHIFFENBERGER TAL
          2
      15,3     - OBERHOF
         
 
  1
7     14,1     - DREIECK BERGWERKSWALD <  Wetzlar A 480
            2
8     12,4 ]   [ - LINDEN  Straßenbrücke  60 m
            2
9     10,0   - GIESSENER SÜDKREUZ <  Olpe A 45 Aschaffenburg  >
            4
10     6,4     - LANGGÖNS
     
 
    1
         
    A 49
    B 3
         
    Frankfurt
                     
  – – – – – – – –                      
  [1] Fixpunkt (km 0,0): Ende der Rampe Gießen - Wettenberg    
  [2] Fixpunkt (km 10,0): Gießener Südkreuz