A 562
BONN - Hennef
   
   
    Südumfahrung Bonn / Abzweig Bonn-Süd / Südbrücken-Autobahn: Bonn-Zentrum - AK Bonn-Ost
    Ennertaufstieg: AK Bonn-Ost - AK Dambroich
   
   
    Euskirchen Die A 562 ist ein Teilstück der verworfenen A 56-Planung
     
    A 56
   
 
1
    Textfeld: [1]
13,3
    - provisorischer Anschluss
            0,3
2     13,6     - BONN - BAD GODESBERG
            0,5
3     14,4 ]   [ - BONN - RHEINAUE  Straßenbrücke  120 m
             
        ]   [ 1 Konrad-Adenauer-Brücke  770 m
           
4     15,7     - BONN - BEUEL - SÜD
             
        ]     [ Hochstraße  150 m / 140 m
              1
        ]     [ Straßenbrücke  110 m
         
 
   
5     16,9
      - KREUZ BONN - OST <  B 42  Königswinter A 59 Köln  >
 
          0,2 <  Linz
      17,4  
- provisorischer Anschluss
     
 
* *  
        * *   3 Ennerttunnel  2200 m
        * *  
      B 56 - BONN - HOHOLZ ?
      * *
      ] * * [ 3 Logebachtalbrücke  250 m
        * *
        * *   - KREUZ DAMBROICH ? <  Frankfurt A 3 Köln  >
     
    A 56
     
    Waldbröl
                     
  – – – – – – – –                      
  [1] Fixpunkt unbekannt